Niekoho ste stratili, ale nás ste práve našli...
...otvoríme Vám dvere k novému bývaniu.
Slideshow
Rozvádzate sa...
...otvoríme Vám dvere k novému bývaniu.
Slideshow
Rodina sa rozrastá...
...otvoríme Vám dvere
k novému bývaniu.
Slideshow
Ak nás oslovíte, nič ďalej neriešite...
...otvoríme Vám dvere
k novému bývaniu
Slideshow
Aby Vám niekto rozumel...
...otvoríme Vám dvere k novému bývaniu
Slideshow
Veľký byt na sídlisku KVP [ID353]
Veľký byt na sídlisku KVP
Lokalita : Košice II - Sídlisko KVP
Operácia : Predaj
Rozmer : 82 m2
Cena : 95 000.00 €
Chata v rekreačnej oblasti pri vodnej nádrži Ružín [ID361]
Chata v rekreačnej oblasti pri vodnej nádrži  Ružín
Lokalita : vodná nádrž Ružín
Operácia : Predaj
Rozmer : 200 m2
Cena : 47 000.00 €
Byt v Bardejovských kúpeľoch [ID352]
Byt v Bardejovských kúpeľoch
Lokalita : Bardejov
Operácia : Predaj
Rozmer : 41 m2
Cena : 62 000.00 €

Blog

Posledná vôľa


Predísť nedorozumeniam či sporom medzi pozostalými je možné tak, že poručiteľ ešte za svojho života spíše závet. Takýmto spôsobom sa zároveň zjednoduší a zrýchli dedičské konanie, čo sa môže odraziť aj na nižších nákladoch na právnikov a odhadcov. Posledná vôľa pritom zákon nenahrádza, len spresňuje prerozdelenie častí majetku medzi jednotlivých pozostalých. Všetkým potomkom náleží zo zákona stanovený minimálny podiel na dedičstve. Neplnoletým potomkom patrí minimálne toľko, koľko by im pripadlo v prípade dedenia zo zákona, a plnoletým aspoň polovica zo zákonného dedičstva. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný. To znamená, že ak podľa závetu dom či iná nehnuteľnosť pripadne jednému dieťaťu, ďalší súrodenci musia dostať primeranú hodnotu či už vo forme iného majetku alebo finančnej hotovosti. Ak závetom stanovený dedič do tohto majetku už v minulosti investoval vlastné prostriedky, súd k tomu pri vysporiadaní dedičstva prihliadne.Dátum: 12.01.2011
Všeobecné vyhlásenie   Design by SIXNET