Porovnať nehnuteľnosti

Ako zistiť cenu nehnuteľnosti

Ako zistiť cenu nehnuteľnosti

Stanovenie ceny nehnuteľnosti je prvá vec, ktorú budete pri predaji bytu či domu riešiť. No správny odhad ceny nie je vôbec ľahký. V článku si povieme niekoľko základných pravidiel, ako cenu nehnuteľnosti stanoviť správne. 

 

Správny odhad ceny nehnuteľnosti

Správne odhadnutie ceny napríklad sťažuje fakt, že väčšina predávajúcich má k svojim nehnuteľnostiam vybudované silné citové puto, s ktorým sa viaže veľa pekných spomienok. Avšak práve to pri stanovení objektívnej ceny škodí, pretože tendenčne potom predávajúci cenu neúmerne navýši, čo zvyčajne nezodpovedá realite. Tiež častou chybou je, že cena sa neúmerne nadhodnotí iba preto, aby bolo kupujúcemu z čoho zľaviť.

Kedy vlastne je cena nehnuteľnosti stanovená správne? Vo všeobecnosti platí, že vtedy, ak po prevode vlastníctva nadobudne kupujúci aj predávajúci pocit, že uzavreli obojstranne výhodný obchod. Avšak na tomto základe je zrejmé, že výhodný predaj nehnuteľnosti či jej kúpa je pomerne relatívnym pojmom.

 

Ak sa dnes zdá kúpa alebo predaj výhodný, tak to vzhľadom na vývoj realitného trhu nemusí platiť aj v blízkej budúcnosti. Cena nehnuteľnosti sa napríklad za jeden rok môže zmeniť aj o 10 %. Čo všetko na to vplýva a čo treba zohľadniť?

 

Odhad ceny nehnuteľnosti v Košiciach vám spravíme zdarma! Stačí kliknúť dole

 

Dôležité premenné pri stanovení ceny nehnuteľnosti

„Podľa štatistík sa nehnuteľnosti predajú o 3 až 6 % nižšie sumy, ako boli inzerované“.

Hneď na začiatok si treba uvedomiť, že neexistuje žiadna exaktná metóda, pomocou ktorej by ste cenu nehnuteľnosti stanovili presne. Avšak štatistiky uvádzajú, že nehnuteľnosti sa napokon predajú približne o 3 až 6 % nižšie sumy, ako sú inzerované. Takže nejaké to nadhodnotenie tam bude vždy. Otázka je len, či je v rozumnej miere.

Ako zistiť cenu nehnuteľnosti

 

Základné faktory

Základné faktory, ktoré ovplyvňujú cenu nehnuteľnosti, sa pochopiteľne odvíjajú od komfortu a atraktivity jej užívania. Hlavné slovo tu má predovšetkým:

 • lokalita (podľa polohy obce, mestskej časti, štvrte alebo ulice),
 • veľkosť a poloha nehnuteľnosti (výhľad, poschodie, svetlosť…),
 • technický stav nehnuteľnosti,
 • okolité životné prostredie (blízkosť parku, ihriska…),
 • dopravné spojenie,
 • občianska vybavenosť (obchodný dom, škola, škôlka, oddychové centrum, nemocnica, kino…),
 • bezpečnosť lokality,
 • inžinierske siete (voda, plyn, elektrina…),
 • použité stavebné materiály,
 • zateplenie objektu
 • dispozičné riešenie nehnuteľnosti (počet miestností, priechodnosť miestností, vysoké stropy…).

 

Ďalšie faktory

Avšak to ešte nie je všetko. Ďalej treba vziať do úvahy aj rôzne právne okolnosti, ako sú napríklad ťarchy alebo existujúci nájomný vzťah. Pochopiteľne zaváži aj narušená konštrukcia, horšia dopravná dostupnosť, nevyhovujúce dopravné spojenie a riziko záplav.

Pri pozemkoch zohráva dôležitú úlohu jeho prípadný nepravidelný tvar, nerovnosť alebo ak je pozemok pod nehnuteľnosťou vo vlastníctve inej osoby.

Stanovenie ceny bytu / domu

 

Faktory, ktoré znižujú cenu nehnuteľnosti

A ktoré faktory tlačia výrazne cenu nehnuteľnosti smerom nadol? Problém nastáva najmä vtedy, ak sa byt nachádza na prízemí alebo na najvyššom poschodí bytového domu. Tiež nie je najlepšie, ak sa byt nachádza na vyššom poschodí a bytový dom nemá výťah, čo môže byť nepríjemné najmä pre mladé rodiny alebo staršie ročníky.

Svoje tu zohráva aj stav a vek nehnuteľnosti, problematické susedské vzťahy, nižšia sociálna úroveň nájomníkov v bytovom dome alebo okolí, orientácia na rušnú komunikáciu (nepríjemná je najmä rušná križovatka, diaľnica, vlaková trať a pod.). Cene nehnuteľnosti tiež neprospeje, ak prístupová komunikácia nie je právne ošetrená, alebo sa v blízkom okolí nachádza priemyselná zóna.

 

Ako vidno je toho pomerne veľa, čo treba pri oceňovaní nehnuteľnosti zohľadniť. Aké sú teda riešenia? Samozrejme, najlepšie je, ak zveríte záležitosť do rúk odborníkov, ktorí poznajú fungovanie realitného trhu v danej lokalite. No ak z nejakého dôvodu chcete stanoviť cenu bez pomoci iných, existujú aj ďalšie možnosti.

 

Online odhad ceny nehnuteľnosti zdarma

Naša realitná kancelária vám ponúka asi najjednoduchšie riešenie, pre tých, ktorí chcú predávať nehnuteľnosť v Košiciach alebo okolí. Odhad ceny nehnuteľnosti vám totiž v tomto prípade spravia naši makléri zadarmo a online. Stačí kliknúť na tlačidlo dole, vyplniť krátky formulár, pridať fotografie a ozveme sa vám s odhadom ceny nehnuteľnosti zadarmo.

 

Pomôcky pri stanovení správnej ceny nehnuteľnosti

Medzi ďalšie vaše možnosti patrí tzv. komparatívna metóda. Ide o najpresnejšiu, ale zároveň i najnáročnejšiu možnosť. Založená je na princípe porovnania cien nehnuteľností v rovnakom čase. Tie však musia byť vzhľadom na svoj charakter, technický stav a umiestnenie veľmi podobné, resp. porovnateľné. A to si vyžaduje aspoň základné znalosti princípu vývoja realitného trhu v danej oblasti, pričom treba vziať do úvahy všetky už zmienené faktory, ktoré vplývajú na cenu.

Ďalšou možnosťou je zistiť si od známych cenu predaja, resp. kúpy porovnateľných nehnuteľností. Avšak nezabudnite, že táto cena sa za ten čas mohla zmeniť, najčastejšie smerom nahor (za rok to môže byť aj 10 %).

Vhodnejšou možnosťou je preto porovnanie ceny s ponukami na realitných portáloch, pričom z výslednej sumy treba odpočítať 5-10 % navýšenia.

 

Záver

Videli sme, že stanovenie optimálnej ceny nehnuteľnosti je pomerne náročný proces, pričom jej nesprávne určenie alebo ignorovanie trhových podmienok, môže mať za následok dlhodobú nepredajnosť nehnuteľnosti. Našťastie však existuje dostatok nástrojov a možností ako sa tomu vyhnúť. Najlepšou cestou sa preto javí spolupráca s odborníkmi, ktorí za vás stanovia cenu veľmi presne.

A na záver niečo pre tých, ktorí potrebujú predať nehnuteľnosť čo možno najrýchlejšie. Napríklad z dôvodu nepriaznivých životných okolností. Pamätajte, že rýchlosti musí zodpovedať aj cena, a tá je vždy nižšia ako bežný priemer.

obrázky: pexels.com

 

img

Timea Gruszecká

Súvisiace články

Prenesenie záložného práva na inú nehnuteľnosť

V súčasnosti je väčšina nehnuteľností zaťažená hypotékou. Čo však v prípade, že...

Čítať ďalej
Timea Gruszecká
Timea Gruszecká

Kedy realitný maklér robí málo pre predaj nehnuteľnosti

Viaceré negatívne skúsenosti ľudí hovoria, že existujú realitné kancelárie, ktorý predaj...

Čítať ďalej
Timea Gruszecká
Timea Gruszecká

Ako predať byt zaťažený hypotékou

Predaj bytu zaťaženého hypotékou je pomerne bežná záležitosť. Tento typ predaja je dokonca...

Čítať ďalej
Timea Gruszecká
Timea Gruszecká