Elveszített valakit? Minket épp megtalált!
Mi ajtót nyitunk új otthonába.
Slideshow
Épp válófélben van?
Mi ajtót nyitunk új otthonába.
Slideshow
Gyarapodik a család?
Mi ajtót nyitunk új otthonába.
Slideshow
Szólítson meg minket és nem kell
tovább megoldást keresnie!

Mi ajtót nyitunk új otthonába.
Slideshow
...hogy valaki megértse önt...
Mi ajtót nyitunk új otthonába.
Slideshow

Kapcsolat


Amazon Real Studio s.r.o.
Hlavná 74

bejárat a stúdióba a Posta utca 1/A felől,
040 01 Košice
 

Tel.: +421905 236 032
E-mail: amazonreality@amazonreality.sk
Web: https://www.amazonreality.sk

Adószám: 2023010495
Cégjegyzékszám: 45 484 571


Az üzenet tárgya
Az Ön neve *
Email *
Telefonszám
Üzenet *

A *-gal jelölt adatok kitöltése kötelező.

Vyhlásenie dotknutej osoby

Týmto vyhlasujem, že som sa ako dotknutá osoba v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) oboznámila s informáciami o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľa AMAZON REAL STUDIO s.r.o. so sídlom Hlavná 74, 040 01 Košice,  IČO: 45 484 571 zapísaná v OR OS Košice I, vl. č. 25459/V, odd.: Sro a bola som poučená o svojich právach vyplývajúcich z článkov 12-23 všeobecného nariadenia o ochrane údajov..