Porovnať nehnuteľnosti

Amazon Real Studio s.r.o.

Hviezdoslavova č.7
040 01 Košice
(druhé poschodie ,číslo dverí 215)

Tel.: +421 905 236 032
E-mail: amazonreality@amazonreality.sk

IČO: 45 484 571
DIČ: 2023010495

Kontaktný formulár

    Týmto vyhlasujem, že som sa ako dotknutá osoba v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) oboznámila s informáciami o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľa AMAZON REAL STUDIO s.r.o. so sídlom Hlavná 74, 040 01 Košice,  IČO: 45 484 571 a bola som poučená o svojich právach vyplývajúcich z článkov 12-23 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.