Niekoho ste stratili, ale nás ste práve našli...
...otvoríme Vám dvere k novému bývaniu.
Slideshow
Rozvádzate sa...
...otvoríme Vám dvere k novému bývaniu.
Slideshow
Rodina sa rozrastá...
...otvoríme Vám dvere
k novému bývaniu.
Slideshow
Ak nás oslovíte, nič ďalej neriešite...
...otvoríme Vám dvere
k novému bývaniu
Slideshow
Aby Vám niekto rozumel...
...otvoríme Vám dvere k novému bývaniu
Slideshow

Blog

Dedenie zo zákona


Podľa zákona sa majetok zosnulého rozdeľuje medzi pozostalých v niekoľkých stupňoch: Ako prví majú nárok na dedičstvo manžel a deti poručiteľa, ktorí sa delia rovnakým dielom. Pokiaľ nemôžu dediť deti poručiteľa, pretože nežijú alebo sa vzdali dedičstva, dedia ich deti, vnuci, pravnuci atď. Pokiaľ dôjde k úmrtiu jedného z manželov, musí najskôr dôjsť k vysporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Predmetom dedenia sa teda stáva len časť majetku po zosnulom rodičovi. Ak nededia potomkovia poručiteľa, najmenej polovicu dedičstva získava manžel a o zvyšok sa delia jeho rodičia a ďalej tí, čo s ním žili aspoň rok v spoločnej domácnosti. Ak dedičstvo nezíska manžel ani žiadny z rodičov, dedia súrodenci poručiteľa, prípadne ich deti, avšak vnuci už dediť nemôžu. Ak sa nestane dedičom nikto z predchádzajúcej skupiny, dedičstvo sa prerozdelí medzi prarodičov poručiteľa, prípadne deti prarodičov. Pokiaľ ani potom nenájde pozostalosť svojho nového majiteľa, stáva sa ním štát.Dátum: 12.01.2011
Tehlový byt v starom meste [ID362]
Tehlový byt v starom meste
Lokalita : Košice I - Staré mesto
Operácia : Predaj
Rozmer : 62 m2
Cena : 90 000.00 €
Nehnuteľnosť v historickom centre Košíc [ID351]
Nehnuteľnosť v historickom centre Košíc
Lokalita : Košice I - Staré mesto
Operácia : Predaj
Rozmer : 350 m2
Cena : 800 000.00 €
Luxusné bývanie na vidieku [ID344]
Luxusné bývanie na vidieku
Lokalita : Košice- okolie ,Poproč
Operácia : Predaj
Rozmer : 716 m2
Cena : 300 000.00 €