Niekoho ste stratili, ale nás ste práve našli...
...otvoríme Vám dvere k novému bývaniu.
Slideshow
Rozvádzate sa...
...otvoríme Vám dvere k novému bývaniu.
Slideshow
Rodina sa rozrastá...
...otvoríme Vám dvere
k novému bývaniu.
Slideshow
Ak nás oslovíte, nič ďalej neriešite...
...otvoríme Vám dvere
k novému bývaniu
Slideshow
Aby Vám niekto rozumel...
...otvoríme Vám dvere k novému bývaniu
Slideshow

Blog

Dedenie zo zákona


Podľa zákona sa majetok zosnulého rozdeľuje medzi pozostalých v niekoľkých stupňoch: Ako prví majú nárok na dedičstvo manžel a deti poručiteľa, ktorí sa delia rovnakým dielom. Pokiaľ nemôžu dediť deti poručiteľa, pretože nežijú alebo sa vzdali dedičstva, dedia ich deti, vnuci, pravnuci atď. Pokiaľ dôjde k úmrtiu jedného z manželov, musí najskôr dôjsť k vysporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Predmetom dedenia sa teda stáva len časť majetku po zosnulom rodičovi. Ak nededia potomkovia poručiteľa, najmenej polovicu dedičstva získava manžel a o zvyšok sa delia jeho rodičia a ďalej tí, čo s ním žili aspoň rok v spoločnej domácnosti. Ak dedičstvo nezíska manžel ani žiadny z rodičov, dedia súrodenci poručiteľa, prípadne ich deti, avšak vnuci už dediť nemôžu. Ak sa nestane dedičom nikto z predchádzajúcej skupiny, dedičstvo sa prerozdelí medzi prarodičov poručiteľa, prípadne deti prarodičov. Pokiaľ ani potom nenájde pozostalosť svojho nového majiteľa, stáva sa ním štát.Dátum: 12.01.2011
Rodinný dom v tichej lokalite [ID364]
Rodinný dom v tichej lokalite
Lokalita : Košice - Krásna
Operácia : Predaj
Rozmer : 1600 m2
Cena : 130 000.00 €
Luxusné bývanie na vidieku [ID344]
Luxusné bývanie na vidieku
Lokalita : Košice- okolie ,Poproč
Operácia : Predaj
Rozmer : 716 m2
Cena : 300 000.00 €
Pozemok v lukratívnej lokalite [ID369]
Pozemok v lukratívnej lokalite
Lokalita : Košice II - Myslava
Operácia : Predaj
Rozmer : 954 m2
Cena : 186 000.00 €