Кто-то вы потеряли,
но мы только что нашли...

...открыть дверь в новое жилье.
Slideshow
Для развестись...
... открыть дверь в новое жилье.
Slideshow
Растущей семьи...
... открыть дверь в новое жилье.
Slideshow
Если вы связались с нами,
больше ничего не Nėries...

... открыть дверь в новое жилье.
Slideshow
Чтобы помочь вам понять кого-то...
... открыть дверь в новое жилье.
Slideshow

Контакты


Amazon Real Studio s.r.o.
Hlavná 74

вход в офис с Poštová 1/А;
040 01 Košice
 

Тел.: +421905 236 032
Эл. почта: amazonreality@amazonreality.sk
Интернет: https://www.amazonreality.sk

ИНН:      2023010495
Рег. №: 45 484 571


Тема сообщения
Ваше имя *
Эл. почта *
Телефон
Сообщение *

Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.

Vyhlásenie dotknutej osoby

Týmto vyhlasujem, že som sa ako dotknutá osoba v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) oboznámila s informáciami o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľa AMAZON REAL STUDIO s.r.o. so sídlom Hlavná 74, 040 01 Košice,  IČO: 45 484 571 zapísaná v OR OS Košice I, vl. č. 25459/V, odd.: Sro a bola som poučená o svojich právach vyplývajúcich z článkov 12-23 všeobecného nariadenia o ochrane údajov..